Logo Allevamento du Cuir d'Arabie
Allevamento du Cuir d'Arabie
Bouledogue francese
selezione alano
Logo Allevamento du Cuir d'Arabie
Allevamento du Cuir d'Arabie
Bouledogue francese
selezione alano
Codice Etico
logo Enci
logo FCI
Codice Etico
logo Enci
logo FCI
selezione alano
Bouledogue francese
Logo Allevamento du Cuir d'Arabie
Allevamento du Cuir d'Arabie
Logo Allevamento du Cuir d'Arabie
selezione alano
Bouledogue francese
Allevamento du Cuir d'Arabie
Vai ai contenuti

BERNICANA' DI CASTELPARK

XIM-F DI TOR LUPARA X QUENTA-DEI GIGANTI DEL SUD

18.12.2004 - 10.01.2013

Pedigree

XIM-F
DI TOR LUPARA

HANDYLION-F
DI TOR LUPARA

HEATHCLIFF
DES TERRES DE LA RAIRIE

DUNCAN REGENT YANKARI

FIORE DES TERRES DE LA RAIRIE

MAURA-T
DI TOR LUPARA

FRANCESCO-F DI TOR LUPARA

EXCALIBUR DES TERRES DE LA RAIRIE

KIMONO-F
DI TOR LUPARA

AKIM-F
DI TOR LUPARA

HEATHCLIFF DES TERRES DE LA RAIRIE

MAURA-T DI TOR LUPARA

TOMAHAWK-F
DI TORL LUPARA

MOSEZEUS-F DI TOR LUPARA

NILDE-F DI TOR LUPARA

QUENTA-F
DEI GIGANTI DEL SUD

PIRRO
DES PETITES VERNIERES

JADIS
DES PETITES VERNIERES

ILIA VON BEELEN

EMMA DES PETITES VERNIERES

NUIT D'IVRESSE
DES PETITES VERNIERES

JOSQUIN D'ISKANDAR

IOLA DES PETITES VERNIERES

MANDALA VAHINE-F

NORMAN
VOM ROTSCHEID

MARCO VOM FERNDORFTAL

KRABBE VUM ROTSCHEID

TARA VON BEELEN

XENO V. BEELEN

JENNY V. BEELEN

allevamento alano
allevamento alano
allevamento alano
Emiliano Gentili e Debora Cuguttu
Privacy Policy
Privacy Policy
Allevamento alano
Emiliano Gentili e Debora Cuguttu
Allevamento alano
Allevamento alano
Allevamento alano
Allevamento alano
Emiliano Gentili e Debora Cuguttu
Emiliano Gentili e Debora Cuguttu
Privacy Policy
Allevamento alano
Allevamento alano
Emiliano Gentili e Debora Cuguttu
allevamento alano
Privacy Policy
Copyright © All.to du Cuir d'Arabie
Copyright © 2021
Torna ai contenuti